Kortárs Műgyűjtő Akadémia - CCA -

Interart Logo
INTERART Alapítvány

 

Az Interart Alapítvány munkatársai 2015-ben, előzetes hazai és nemzetközi felméréseket elemezve indították el a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA) projekt szervezését.
 

A Program változási projektjei között szerepel a kortárs piac korszerű, fenntarthatósági alapokon történő megszólítása és újraszervezése – ez a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA) projekt célkitűzése.
 

Az Akadémia így szellemi entitás, célirányos, sokak törekvését integráló alapítványi projekt. Önálló brand, amit azok a hozzá csatlakozó előadók és partnerek erősítenek és hitelesítenek, akik szimpatizálnak az Alapítvány célkitűzéseivel és értékrendjével, és ezzel segítik előremozdítani és fenntarthatóvá tenni az évtizede megrekedt, jobb sorsra érdemes, és nagy potenciált hordozó hazai kortársművészetet.
 

Az Interart Alapítvány 1992 július 10.-én kelt alapító okiratából:
„Az Alapítvány célja olyan művészeti programok, kiállítások, fesztiválok, megbeszélések és kutatómunkák támogatása, melyek segítik egyrészt a hátrányosabb helyzetű országok művészeinek bekapcsolódását a nemzetközi kulturális közéletbe, másrészt elősegítik az országok közötti kulturális kapcsolatok fejlődését, sokrétűségét, és segítik azokat az egyéni kezdeményezéseket, melyek a fenti cél megvalósulását lehetővé teszik. „
Ezen cél az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/ pontjában írt, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek közül az 5. pont alatt szereplő kulturális tevékenységnek minősül.
 

Az Alapítvány adatai:
Név: INTERART Alapítvány
Székhely: 1031 Budapest, Ányos utca 8.
Postacím: 1037 Budapest, Verhovina utca 4.
Adószáma: 18014682-1-41
Nyilvántartási szám: 3258
Számlaszám: OTP Bank 11703006-20479875
E-mail: art@artcenter.hu